Contact

Wij bieden de afgelopen 15 jaar 4×4 Camper huren Rentals in Zuid-Afrika en Namibië.

Kaart in het midden plaatsen
Verkeer knop
Fietsend
Transit
Google MapsBereken route

Neem contact met ons op

Adres: Unit 10, Trade Link Park, Potgieter Straat, Somerset West, Zuid-Afrika

Telefoon: +27 (0)21 854 5627

Fax: +27 (0)21 85 25 705

Email: info@africamper.com

Web: www.africamper.com

Als u graag een gedetailleerde offerte krijgt, vindt u onze offerteofferte aanvraag formulier op de website of kunt u contact met ons opnemen via de gegevens hierboven.

GPS Coördinaten

Windhoek

22˚35’28.32″ S  17˚04’58.19″ E

Cape Town

34˚05’54.14″ S  18˚50’30.74″ E

Johannesburg

26˚09’07.75″ S  28˚10’46.83″ E

Durban

29˚07’43.73″ S  31˚06’12.70″ E

Disclaimer:

De informatie op deze website is alleen voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door Africamper en hoewel wij ernaar streven de informatie actueel en correct te houden, geven wij geen enkele garantie of verklaring van enige soort, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website. of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elke afhankelijkheid die u op dergelijke informatie plaatst, is daarom strikt op uw eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade inclusief, zonder beperking, indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade, die het gevolg is van verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website. .

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder de controle van Africamper vallen. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die erin zijn verwoord.

Alles wordt in het werk gesteld om de website vlot te laten functioneren. Africamper neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, de website tijdelijk niet beschikbaar vanwege technische problemen buiten onze controle.

Bedankt voor nu

Het Africamper-team

Disclaimer:

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by Africamper and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website.

Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of Africamper. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, Africamper takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.

Thanks for now,

The Africamper Team

TOP